Terug een sterke rug voor bedrijven

  • 'Terug een sterke rug'-programma dat kan uitgevoerd worden in het bedrijf
  • 30 minuten in groepjes van 5 - 6
  • Gemakkelijk te integreren in de pauze
  • Minder zieken
  • Verbetert de werksfeer
Back to Top